Successions

– Acceptacions d’herències.
– Càlcul i preparació d’impost de successions.
– Testaments i llegats.
– Pactes successoris.

Contacte