Mercantil

– Constitució de tot tipus d’entitats mercantils.
– Redacció estatuts i altres modificacions societàries.
– Pactes entre socis.
– Ampliació i reduccions de capital.
– Constitució de Fundacions i Associacions.

Contacte