Jurídic

– Contracte d’arrendament.
– Gestions INCASOL (Ingrés i recuperació de fiances).
– Actualització anual de rendes segons l’IPC.
– Obligacions fiscals dels arrendadors.
– Assessorament en la compra-venda d’immobles.
– Constitució de comunitat de bens.

Contacte